Gå til indhold

Hvilken fremtid foretrækker du?

Et klart billede af en foretrukken fremtiden giver retning og handlekraft. Det må være et billede som er attraktivt, som engagerer mig personligt og som giver mig energi. Gud har en foretrukken fremtid for dig, men du må kunne identificere den. Tryk her for at læse mere ...

Vi tænker ofte, at hvis nu bare og hvis ikke, så …. Men Gud bedømmer os ikke ud fra vores fortid, men ud fra vores fremtid. Hvad vi kan blive til. Hvad vi er skabt til. Formålet og meningen med dig blev tænkt i Guds hjerte længe før du blev født iflg. den bibelske åbenbaring. Hemmeligheden i et liv med passion, mening og energi er, at du opdager formålet og meningen med at være dig. Du kan og skal ikke leve en andens liv. Du skal leve DIT liv. Guds Ånd giver salvelse, energi, kraft, kærlighed til at være dig …. og ingen anden. Når du tør stå ved dig selv, siger du JA til Guds formål med dig. Da kommer Guds Ånd over dig. For Guds Ånd er sandhedens ånd – og sandheden kan ikke bekræfte et forvrænget selvbillede.

Det samme gælder for en menighed. Gud har en foretrukken fremtid for en menighed. I den katolske kirke taler man om, at deres ordener har en fælles nådegave. Den nåde erfares som energi, et nærvær af Gud. Den er knyttet til et udgangspunkt: den nåde og kraft som var over ordenens grundlægger og som med sit liv modellerede hele ordenens nåde og dermed Guds formål og hensigt med den. Nåden er både naturlig og overnaturlig. Den er både skabt og uskabt.

Måske er det vigtigste vi i KbhFri kan spørge hinanden om tre ting: hvad brænder du for? hvad er du god til? hvordan kan jeg hjælpe dig? Kan vi svare på disse tre spørgsmål og sætte summen af svarene i forhold til vor tids behov, spørgsmål og udfordringer, ja så kender vi til formålet med KbhFri. Gud kalder os ikke til noget vi ikke er skabt til og som hans Ånd ikke bekræfter. Derfor er Guds vision for os frigørende og attraktiv.

På vores menighedsmøde søndag 21. september skal vi samles som menighed på det spændende sted Kulturstationen i Vanløse og drøfte menighedsrådets oplæg til en vision for KbhFri. WHY we exist. Det som bliver spændende er, om I som medlemmer af KbhFri kan genkende Guds foretrukne fremtid for KbhFri i det vi kommer til at præsentere. Om det svarer til noget dybt inde i jer, som frisætter passion, håb og energi. Dette er helt afgørende. For igen af os kan leve – højst eksistere – uden en retning for fremtiden, som engagerer os. Vi skal ikke opfinde meningen og formålet med at vi er her – men identificere det vi allerede er skabt til at være.  Gud er god. Han vil lede os ind i sin fremtid.