Gå til indhold

Lectio Divina – om guddommelig læsning, dannelse og tidens åndløshed

Hvordan kan man ændre tidens og sin egen åndløshed? Kan man konstruere sin identitet rent horisontalt? Kan klassiske åndelige praksisser vise vejen frem i en senmoderne selv-hjælps-kultur? Læs mere ...

Jeg oplever ofte, at der opstår en kunstig spænding mellem det vertikale og horisontale liv. Mellem det åndelige og det verdslige. Mellem min relation til Gud og den psykologiske selv-hjælps-verden. I og med min bekendelse og tro på en skabende og opretholdende Gud bliver denne skelnen jo direkte selvmodsigende. Ikke blot logisk selvmodsigende, men også eksistentielt uholdbar. Guds fortsatte skabelse indebærer, at Guds intention er at forme og give liv til hele min person, ikke blot en del af den. Min person har både åndelige, mentalt-kognitive, emotionelle og legemlige aspekter. Men hvor begynder denne skabelse? Gud giver jo liv til alle, uanset tro. Det naturlige liv. Men der findes jo også et åndeligt liv, som indgydes i os, når vi lytter til Guds ord i tro. I denne lytten formes vi til ligedannelse med Guds eget sind og billede (conformitas Dei som mystikerne udtrykte det). Det Gud kommunikerer med sine ord, er ikke arbitrært, men afspejler hvem Gud selv er i sit dybeste væsen – kærlighed – og derfor matcher de ord Gud taler vores dybeste åndelige behov og længsel. Jeg vil gerne invitere dig med på en åndelig opdagelsesrejse. Rejs ikke alene, men find andre som vil være dine medvandrere. Afprøv mit redskab “Lectio Divina & Holistisk Dannelse”. Download det her:

Og del gerne dine erfaringer i kommentarfeltet herunder. Hvis du kommer i KbhFri, så dan eller gå med i en eksisterende netværksgruppe og afprøv reskabet de søndage, der ikke er gudstjeneste. Eller afprøv det hjemme i din familie med ægtefællen og børnene. “Lectio Divina & Holistisk Dannelse” som åndelig praksis har jeg videreudviklet på baggrund af en århundredlang klostertradition, som på en innovativ måde kombinerer meditativ læsning af en bibelsk tekst med aktiv lytning, delerunde og teologisk undren i en gruppe. Det har jeg gjort med inspiration fra værktøjet Dwelling in the Word, en praksis udviklet i USA af Church Innovations. Holistisk dannelse tager afsætning i den inspiration som Lectio Divina kan bidrage med til at danne og forme sin egen person adfærdsmæssigt, kognitivt og emotionelt i relation til Gud, dig selv eller andre. Her knytter jeg til ved den kognitive adfærdspsykologi og -terapi. Terapi er netop helbredelse (gr. terapeuin = at helbrede). Tro er jo i sit væsen en sand tanke om Gud, en tillid, fyldt med ånd. Den er både en gave fra oven, men også en overbevisning i os. Vores overbevisninger, vores dybeste tankeskemaer, er som beholdere: er de i overenstemmelse med Guds væsen, fyldes de af hans Ånd; er de fordrejede eller i uoverensstemmelse med Guds væsen bliver vi tomme. Al dannelse eller formning begynder derfor med Gud, i selve det livgivende forhold. Derfra går vi videre til mit forhold til mig selv og næsten. Ofte vil der i dagliglivet være oplagte situationer, som vi kan bearbejde emotionelt, kognitivt og adfærdsmæssigt. Med udgangspunkt i Guds ords sandhed og helbredende kærlighed. Prøv det. Min drøm er, at når mennesker kommer ind i Kbhfri, så oplever de en spiritualitet, som er livgivende og helbredende. Mennesker bliver ikke bare henvist til at tage ansvar for sig selv og kun bygge på egne ressourcer – selv om det også har sin plads – men de bliver først og fremmest indlejret i Gud, gennemstrømmet af ånd, så de får mod på sandheden om sig selv og Gud. Et forløsende møde. Måske er “Lectio Divina og Holistisk Dannelse” et praksisredskab som kunne befordre et par punkter i KbhFri´s vision: at kunne leve livet bedre og få Jesus i centrum af sin spiritualitet? De gudsord som Jesus talte og som vi finder i evangelierne, er indholdet der processes i Lectio Divina. Han er Gudsordet, som formidler den fortsatte skabelse af os. I Åndens kraft. Også i en selvhjælpskultur, der er blevet selvtilstrækkelig og har udestængt de guddommelige ressourcer.