Gå til indhold
Refleksion over Kristi Himmelfart

Refleksion over Kristi Himmelfart

Løftet om Helligånden

Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet – »om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.« Mens de nu var sammen, spurgte de ham: »Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?« Han svarede: »Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.«

Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem.
(fra Apostlenes gerninger kap.1,3-10)

Vi befinder os i tiden mellem påsken og pinsen. Her 40 dage efter Jesus opstandelse og 10 dage før pinse er det, at vi fejrer Kristi himmelfart.  Op til, at Jesus stiger til himmels bliver disciplene bedt om at vente i Jerusalem af en bestemt grund. De skulle nemlig vente til at de var blevet døbt med Helligånden. 

Det med at vente kan være svært af flere grunde. Dels betyder ventetiden at, der kommer til at gå kortere eller længere tid før, at f.eks. mine drømme bliver realiseret eller mine bønner bliver hørt. Jeg kommer måske i ventetiden til, at glemme hvad det var jeg bad om eller drømte om. Hvis det er et bønnesvar jeg venter på mister jeg måske troen på om Gud hørte min bøn.

For, at vende tilbage til teksten disciplene får ikke af vide præcist, hvornår Helligånden ville komme over dem. På samme vis ved vi heller ikke hvornår og hvordan Gud f.eks. vil svare på vores bønner eller realisere de drømme og længsler Gud har lagt på hver vores hjerte.  Måske en ide at bruge tiden op mod pinse på i stilhed og afvente Guds tiltale ind i vores liv så vi kan blive mindet om, hvad Gud har på hjerte til os hver især og evt. dele Guds svar til vores gudstjeneste pinsedag.