Gå til indhold
Hvem er Imitatio Christi?

Hvem er Imitatio Christi?

Københavns Frimenighed er et fællesskab af flere mindre og mellemstore fællesskaber, men som ny kan det godt være lidt svært at gennemskue hvilke fællesskaber der findes og hvad der kendetegner dem hver især.

Derfor har redaktionen på kbhfri.dk sat Kamilla Jakobsen stævne. Kamilla er nemlig én af fem ledere i det fællesskab der går under navnet: ‘Imitatio Christi‘.

Hvad var baggrunden for, at starte fællesskabet op?

Baggrunden er en længsel efter at leve det liv, Jesus levede. Vi vil gerne forme et fællesskab, hvor vi bliver inspireret af Jesu liv – og derefter lader den inspiration blive til virkelighed! Det er ikke en let øvelse, men ved at være i et fællesskab med hinanden, hvor vi gennem undervisning inspireres, beder sammen, deler erfaringer og støtter hinanden,så er vi bedre rustet!

Hvad har I af drømme for fællesskabet?

En af vores drømme var fra starten at skabe initiativer, hvor vi helt konkret, viser kærlighed til vores by! Det er blevet til “Madklubben Kærligmad“, et fællesskab, hvor vi sammen med enlige forældre og deres børn laver mad, spiser sammen og lærer hinanden at kende.

I fremtiden vil vi fortsat gerne øve os på – i konkrete handlinger – at vise mennesker kærlighed. Det kan være alt fra konkrete initiativer, hvor vi favner bredt – til “de små initiativer”, såsom at banke på hos den ensomme ældre beboer i opgangen. Ligesom vi vil opfordre til at deltage i fx “Skattejagt”, hvor man går på gaden og beder og taler med mennesker.

De konkrete handlinger er en vigtig del af det vi ønsker at fremme, men vi er også bevidste om, at en forudsætning for at vi kan elske og trøste andre er, at vi er selv blevet elsket og trøstet af Gud.

Vi er inspirerede af verset:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader og al trøsts Gud, v4 som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud (2. Kor.1, 3-4)

Vi vil i den kommende tid sætte særligt fokus på bøn, profeti, lederskab, personlige vidensbyrd der kan inspirere og diakoni.

Hvorfor lige navnet Imitatio Christi?

Fordi vi vil imitere og efterligne Kristus!

Hvad foregår der i Imitatio Christi af aktiviteter?

Vi mødes mandag i lige uger, vi spiser sammen, bagefter samles vi om bøn, lovsang, hører et oplæg og går ud i grupper, hvor vi taler om det vi har hørt. I den anden uge inviterer vi til at deltage i KærligMad.

Men vi forsøger at komme væk fra den vane at tænke i “kristne aktiviteter”, aktiviteter har en begyndelse og en slutning. Det skal være en livsstil!

Hvor ofte mødes I i de forskellige aktiviteter?

Svaret på ovenfor :o)

Hvor mange mennesker er i større eller grad en del af fællesskabet?

Til aftenerne er vi 13-17 stykker.

Hvem er det der kommer i Imitatio Christi?

Det er primært unge tilknyttet Københavns Frimenighed, af og til kommer der andre fra andre kirker eller personer som ikke har tilknytning til nogen kirke. Alle er velkomne!
Til Kærligmad deltager ca. 8 unge fra Kbhfri.

Hvis I ser tilbage på den tid fællesskabet har eksisteret. Er der så nogle særlige begivenheder I ville fremhæve som højdepunkter?

Det er fantastisk at være sammen i KærligMad, hvor vi virkelig for lov at gøre en forskel – efter aftnerne beder vi og takker sammen for den mulighed vi har for helt konkret at vise kærlighed.

Det er inspirerende at lytte til personer, som oplever sorgen, glæden og meningsfuldheden ved at gøre en forskel for andre. Vi har haft gode oplæg, dejlig lovsang, spist god mad, bedt sammen, lært hinanden bedre at kende! Det er et dejligt fællesskab!

Vi har haft besøg af Maria Skadkær, der som ungdomssekretær for Åbne Døre, fortalte os om forfulgte kristne, det var en rigtig stærk og rørende aften, hvor vi blev bekræftet i at bøn gør en forskel.

Den sidste aften omsluttede vi og bad for Christian, der rejser til England, Anton der er den nye ungdomsleder, Maria som skal være administrator i kirken, og Kamilla og David der forsat skal være ledere i Imitatio Christi, det var en stærk aften med profeti, Guds nærvær og opmuntring til den vej som ligger foran os, som efterfølgere af Kristus.

Til sidst: Har I et forbønsemne og/eller takkeemne når det handler om Imitatio Christi?

  • Bed om at vi må blive udrustet til at kunne følge efter Jesus
  • Bed om, at vi må kunne se, hvor der er mennesker som trænger til kærlighed og hvor vi kan gøre en forskel
  • Bed for de som kommer i Imitatio Christi og for lederne.

Tak!