Gå til indhold
Om os

Om os

 Vores målgruppe

Alle er velkomne, men vi må jo erkende, at udover enkelte, som er midtvejs i livet, er det primært  studerende og unge familier som finder vej til os i øjeblikket. Det er jo ikke noget vi selv har valgt, men andre, som har valgt os til. Kom selv og oplev hvorfor!

Vores “hvorfor”

KbhFri arbejder for

  • 1. at inspirere og udruste mennesker uanset tro og livssyn til at leve livet bedre
  • 2. at investere i åndeligt søgende mennesker, som selv ønsker det, til at have et levende, attraktivt og livgivende forhold til Jesus Kristus som centrum i deres spiritualitet
  • 3. at udruste menighedens medlemmer til at tage ledelse eller deltage kompetent i forandrings-initiativer kendetegnet ved Guds rigets værdierkærlighed og retfærdighed – i alle samfundssektorer både i Danmark og i verden i øvrigt.

Vores “hvorfor” kan udleves på det personlige niveau, socialt på netværksniveau og i det professionelle arbejdsliv og i offentligheden. Vi tror, det er vigtigt, at troen inspirerer og binder livet sammen til en helhed, både for os selv personligt, i vores sociale netværk og i vores ansvar som demokratiske medborgere i en multikulturel og multireligiøs virkelighed. Troen skal skabe bedre liv, bedre relationer og et bedre samfund for alle. Det sker ikke af sig selv. Vi vil derfor vinkle troen på en relevant måde og give konkrete værktøjer til at omsætte den i praksis. Troen har også en side fyldt med håb og trøst, som rækker ud over dette liv og døden, men den må aldrig blive til verdensflugt eller en fortrængningsmekanisme i forhold til det levede livs udfordringer og muligheder.

Vores tro om “det med at tro”

Vi ønsker at skabe rum og plads for alle, der ønsker at stifte nærmere bekendtskab med den kristne tro og introducere til et liv præget af tro, håb og kærlighed.

Selv om det siges, at tro er det sidste tabu i Danmark, forsøger vi at bryde tavsheden og give sprog på dette felt. Vi er overbevist om, at vi udelukker både relevant livshjælp og guddommelige ressourcer uden troen. Taber vi det åndelige sprog, mister vi også forståelse for dybder i vores eget væsen, hvor psykologien og sociologien kan komme til kort.

Vi tror ikke rigtig længere på den der med, at tro bare er en privat sag, men vil opfordre til, at vi forsøger at gå til troen som en personlig sag, som får gode livsbetingelser ved at blive udforsket sammen med andre i fællesskab. Der er mange måder at tro på og mange stadier i troens udvikling. Uanset hvordan du har det med det at tro, er du velkommen til at udforske troen sammen med os.

Vores stil & kultur

Vi er en opgraderet og noget mere moderne udgave af folkekirken. Vi er ikke organiseret som en sognekirke, men som en fri folkekirkelig menighed med det samme trosgrundlag som Den danske Folkekirkes. Vores gudstjenesteform er anderledes end den traditionelle, du som regel kan møde i Folkekirken. Den er fri og uformel, men også højtidelig på punkter, hvor det fungerer bedst. Vi gør brug af moderne folk-pop-rock og letforståelig lyrik i sangene. Og så er der en høj grad af medvirken fra medlemmer af menigheden i gudstjenestefejringen. Samtidig er vi bevidste om, at man skal have mulighed for at være tilstede mere observerende end deltagende, hvis man har behov for det.

Vores tilstedeværelse i hele livet

Vi ønsker at være kirke for mennesker i alle livsfaser. Vi tilbyder de samme kirkelige handlinger, som i folkekirken: dåb, konfirmation, vielse, begravelse og nadver. Kontakt venligst præsten vedrørende kirkelige handlinger.

Vores medlemsbaserede økonomi

Medlemmerne af KbhFri finansierer selv menighedens drift gennem årlige gavetilsagn, idet menigheden ikke inddriver kirkeskat eller modtager støtte fra staten. Gaver kan dog fratrækkes i skat efter de til enhver tid gældende skatteregler.

Vores historie

Menigheden blev grundlagt tilbage i 1996 af cand. theol. Peter Dyhr og en gruppe af unge, som ønskede at være folkekirke på en ny måde. Gennem flere år havde menigheden til huse i kulturhuset “Krudttønden” på Østerbro i København.

Menigheden fusionerede med frimenigheden Hjørnestenen i 2005 og dennes præst, Torsten Borbye Nielsen, blev også ansat. Torsten Borbye Nielsen og Peter Dyhr fratrådte som kirkens præster med udgangen af maj 2013. Peter Dyhr og en kreds af medlemmer havde forinden startet kirken The Gospel Fellowship op allerede tilbage i 2008 med voksende succes, og de satsede nu på denne nye kirke.

I november 2013 ansatte KbhFri cand. theol. Anders Michael Hansen som menighedens nye ledende præst. Menigheden flyttede i nye lokaler fra febr.  2015 til Kulturstationen i Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse – lige ved siden af Vanløse St.

Fra 1. August 2017 fratrådte Anders Michael Hansen, da han oplevede et kald til at tage til Århus Valgmenighed.

Pt. er Kbhfri uden præst.