Gå til indhold

Tro og bekendelse

Vi er en utraditionel måde at være folkekirkelig på. Vi er en evangelisk-luthersk frimenighed på folkekirkelig grund, hvilket vil sige, at vores trosgrundlag er det samme som Den danske Folkekirkes.

Vi har til formål at skabe rum og plads for alle, der ønsker et nærmere bekendtskab med kristendommen og den glæde, som gemmer sig deri. Vores gudstjenesteform og liturgi er anderledes end den traditionelle, du som regel kan møde i Folkekirken. Og så er der en høj grad af medvirken fra menigheden i gudstjenestefejringen.

Grundlag

Københavns Frimenighed er en evangelisk-luthersk menighed med samme trosgrundlag som folkekirken.

Det vil sige de almindelige oldkirkelige bekendelsesskrifter (den apostolske trosbekendelse, den nikænske trosbekendelse, den athanasianske trosbekendelse), den augsburgske bekendelse og Luthers lille Katekismus. Disse bekendelser anses som vejledende for tolkningen af Bibelen.

Samtidig kendetegnes Københavns Frimenighed af økumenisk åbenhed i forhold til andre kristne kirker (folke- og frikirker) og er en del af Dansk Oases Menighedsnetværk.

Frimenighedsformen

Ifølge Grundlovens §4 er den evangelisk-lutherske kirke “folkekirken”, hvad enten den er organiseret som sogne-, valg- eller frimenighed. Københavns Frimenighed betragter sig som en fri folkekirke og har som et formelt kendetegn en friere form for organiseret gudstjeneste- og menighedsliv.

I Roesens Kirkeret (den kirkeretlige håndbog fra Kirkeministeriet) står der omkring de evangelisk-lutherske frimenigheder:

“De evangelisk-lutherske frimenigheders særkende er, at de står uden for folkekirken, selvom der ikke består noget modsætnings-forhold mellem frimenighederne og folkekirken med hensyn til bekendelsesgrundlag og lære. At frimenighederne står uden for folkekirken skyldes først og fremmest et ønske hos disse menigheder om at kunne organisere sig under friere former, end det er muligt selv inden for folkekirkens valgmenigheder.”